การศึกษาพิเศษ

       ความรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเสษ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง จากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

image แนวคิดเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

image ประเภทเด็กพิเศษ

image รอบรู้เพื่อดูแล

image เด็กพิเศษกับชั้นเรียน

image สื่อเพื่อสอนเสริมฯลฯ

วิดีโอแนะนำ


client